श्री शनि अष्टोत्तार शतनामावली

श्री शनि अष्टोत्तार शतनामावली

श्री शनि अष्टोत्तार शतनामावली

 1. ॐ शनैश्चराय नमः ॥
 2. ॐ शान्ताय नमः ॥
 3. ॐ सर्वाभीष्टप्रदायिने नमः ॥
 4. ॐ शरण्याय नमः ॥
 5. ॐ वरेण्याय नमः ॥
 6. ॐ सर्वेशाय नमः ॥
 7. ॐ सौम्याय नमः ॥
 8. ॐ सुरवन्द्याय नमः ॥
 9. ॐ सुरलोकविहारिणे नमः ॥
 10. ॐ सुखासनोपविष्टाय नमः ॥
 11. ॐ सुन्दराय नमः ॥
 12. ॐ घनाय नमः ॥
 13. ॐ घनरूपाय नमः ॥
 14. ॐ घनाभरणधारिणे नमः ॥
 15. ॐ घनसारविलेपाय नमः ॥
 16. ॐ खद्योताय नमः ॥
 17. ॐ मन्दाय नमः ॥
 18. ॐ मन्दचेष्टाय नमः ॥
 19. ॐ महनीयगुणात्मने नमः ॥
 20. ॐ मर्त्यपावनपदाय नमः ॥ २० ॥
 21. ॐ महेशाय नमः ॥
 22. ॐ छायापुत्राय नमः ॥
 23. ॐ शर्वाय नमः ॥
 24. ॐ शततूणीरधारिणे नमः ॥
 25. ॐ चरस्थिरस्वभावाय नमः ॥
 26. ॐ अचञ्चलाय नमः ॥
 27. ॐ नीलवर्णाय नमः ॥
 28. ॐ नित्याय नमः ॥
 29. ॐ नीलाञ्जननिभाय नमः ॥
 30. ॐ नीलाम्बरविभूशणाय नमः ॥ 
 31. ॐ निश्चलाय नमः ॥
 32. ॐ वेद्याय नमः ॥
 33. ॐ विधिरूपाय नमः ॥
 34. ॐ विरोधाधारभूमये नमः ॥
 35. ॐ भेदास्पदस्वभावाय नमः ॥
 36. ॐ वज्रदेहाय नमः ॥
 37. ॐ वैराग्यदाय नमः ॥
 38. ॐ वीराय नमः ॥
 39. ॐ वीतरोगभयाय नमः ॥
 40. ॐ विपत्परम्परेशाय नमः ॥ 
 41. ॐ विश्ववन्द्याय नमः ॥
 42. ॐ गृध्नवाहाय नमः ॥
 43. ॐ गूढाय नमः ॥
 44. ॐ कूर्माङ्गाय नमः ॥
 45. ॐ कुरूपिणे नमः ॥
 46. ॐ कुत्सिताय नमः ॥
 47. ॐ गुणाढ्याय नमः ॥
 48. ॐ गोचराय नमः ॥
 49. ॐ अविद्यामूलनाशाय नमः ॥
 50. ॐ विद्याविद्यास्वरूपिणे नमः ॥
 51. ॐ आयुष्यकारणाय नमः ॥
 52. ॐ आपदुद्धर्त्रे नमः ॥
 53. ॐ विष्णुभक्ताय नमः ॥
 54. ॐ वशिने नमः ॥
 55. ॐ विविधागमवेदिने नमः ॥
 56. ॐ विधिस्तुत्याय नमः ॥
 57. ॐ वन्द्याय नमः ॥
 58. ॐ विरूपाक्षाय नमः ॥
 59. ॐ वरिष्ठाय नमः ॥
 60. ॐ गरिष्ठाय नमः ॥
 61. ॐ वज्राङ्कुशधराय नमः ॥
 62. ॐ वरदाभयहस्ताय नमः ॥
 63. ॐ वामनाय नमः ॥
 64. ॐ ज्येष्ठापत्नीसमेताय नमः ॥
 65. ॐ श्रेष्ठाय नमः ॥
 66. ॐ मितभाषिणे नमः ॥
 67. ॐ कष्टौघनाशकर्त्रे नमः ॥
 68. ॐ पुष्टिदाय नमः ॥
 69. ॐ स्तुत्याय नमः ॥
 70. ॐ स्तोत्रगम्याय नमः ॥ 
 71. ॐ भक्तिवश्याय नमः ॥
 72. ॐ भानवे नमः ॥
 73. ॐ भानुपुत्राय नमः ॥
 74. ॐ भव्याय नमः ॥
 75. ॐ पावनाय नमः ॥
 76. ॐ धनुर्मण्डलसंस्थाय नमः ॥
 77. ॐ धनदाय नमः ॥
 78. ॐ धनुष्मते नमः ॥
 79. ॐ तनुप्रकाशदेहाय नमः ॥
 80. ॐ तामसाय नमः ॥
 81. ॐ अशेषजनवन्द्याय नमः ॥
 82. ॐ विशेशफलदायिने नमः ॥
 83. ॐ वशीकृतजनेशाय नमः ॥
 84. ॐ पशूनां पतये नमः ॥
 85. ॐ खेचराय नमः ॥
 86. ॐ खगेशाय नमः ॥
 87. ॐ घननीलाम्बराय नमः ॥
 88. ॐ काठिन्यमानसाय नमः ॥
 89. ॐ आर्यगणस्तुत्याय नमः ॥
 90. ॐ नीलच्छत्राय नमः ॥
 91. ॐ नित्याय नमः ॥
 92. ॐ निर्गुणाय नमः ॥
 93. ॐ गुणात्मने नमः ॥
 94. ॐ निरामयाय नमः ॥
 95. ॐ निन्द्याय नमः ॥
 96. ॐ वन्दनीयाय नमः ॥
 97. ॐ धीराय नमः ॥
 98. ॐ दिव्यदेहाय नमः ॥
 99. ॐ दीनार्तिहरणाय नमः ॥
 100. ॐ दैन्यनाशकराय नमः ॥
 101. ॐ आर्यजनगण्याय नमः ॥
 102. ॐ क्रूराय नमः ॥
 103. ॐ क्रूरचेष्टाय नमः ॥
 104. ॐ कामक्रोधकराय नमः ॥
 105. ॐ कलत्रपुत्रशत्रुत्वकारणाय नमः
 106. ॐ परिपोषितभक्ताय नमः ॥
 107. ॐ परभीतिहराय नमः ॥
 108. ॐ भक्तसंघमनोऽभीष्टफलदाय नमः ॥